Regulamin sklepu

Firma zarejestrowana na dane:
TERABAJT Mateusz Reszka
Krupniki 47
15-641 Krupniki
NIP: 5422882491 , REGON: 200373628
Data rozpoczęcia działalności 2010-08-02

Główny zakres działalności firmy to sprzedaż kompenentów AGD, RTV i IT.

Ceny przedstawione w naszych ofertach na stwonie www.skgpolska.pl są cenami brutto.

ZAŁĄCZNIK A do regulaminu – odstąpienie od umowy (kliknij aby otworzyć)

ZAŁĄCZNIK B do regulaminu – polityka ochrony prywatności (kliknij aby otworzyć)

ZAŁĄCZNIK C do regulaminu – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (kliknij aby otworzyć)

ZAŁĄCZNIK D do regulaminu – Gwarancja sprzedawcy (kliknij aby otworzyć)

ZAŁĄCZNIK E do regulaminu – Koszty dostawy (kliknij aby otworzyć)

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.skgpolska.pl nie są ofertą handlową a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 

Regulamin sklepu www.skgpolska.pl obowiązujący od 08.12.2015

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu skgpolska.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Sklep internetowy www.skgpolska.pl dostępny pod adresem http://chefone.pl, prowadzony jest przez firmę TERABAJT Mateusz Reszka, z siedzibą w Krupnikach przy Krupniki 47. Numer NIP: 5422882491, REGON: 200373628.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep http://chefone.pl (zwany dalej skgpolska.pl) prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu AGD poprzez sklep internetowy pod adresem http://chefone.pl. Witryna http://chefone.pl umożliwia zakup towaru wyszczególniony na stronie http://chefone.pl

 KUPUJĄCY, REJESTRACJA KONTA

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient). W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www.skgpolska.pl , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z skgpolska.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
Klienci mają możliwość korzystania z skgpolska.pl wypełniając formularz zakupu, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w skgpolska.pl. Świadczenie usług na skgpolska.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z skgpolska.pl dotyczącą formularza , w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres info@chefone.pl lub adres rejestrowy firmy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których skgpolska.pl jest w trakcie realizacji rezerwacji złożonej przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowej rezerwacji.

W celu dokonania zakupu w skgpolska.pl należy wypełnić formularz poprzez podanie danych personalnych. Na adres
e-mail Klienta umieszczony w formularzu zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

 PRODUKTY

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie skgpolska.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

 CENY

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych skgpolska.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

 PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

5.1. Na wszystkie zrealizowane rezerwacje w sklepie internetowym skgpolska.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta oraz sprzedawcy nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa rezerwację lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

5.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany formularzu zamówienia na stronie skgpolska.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

 WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

6. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC lub inne urządzenie z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

 CZAS DOSTARCZENIA

7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach czas ralizacji może się wydłużyć do 7 dni roboczych.

W przypadku odbioru osobistego transport na terenie miasta Białystok(woj.podlaskie) gratis.

skgpolska.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne lub zostały uszkodzone przed wysyłką, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU), KONTAKT Z KONSUMENTEM

8. Zarezerwowane towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)
b) Odbór osobisty – dostawa pod wskazany adres na terenie miasta Białystok(woj.podlaskie)
Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w skgpolska.pl oraz Załączniku E.
Załącznik E do regulaminu (kliknij aby otworzyć).
W przypadku zapłaty przelewem Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż 14 dni od dnia rezerwacji towaru.
.Rezerwację można składać poprzez stronę internetową www.skgpolska.pl lub adres e-mail: info@chefone.pl

9. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji rezerwacji. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji rezerwacji.

FORMY ZAPŁATY

10. Możliwe są następujące formy zapłaty za rezerwację:
a) przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub przy odbiorze osobistym. W wybranych przypadkach skgpolska.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej niektórych zamówień.
b) przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu rezerwacji, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.
c) kartą płatniczą, za pośrednictwem DotPay – Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068) .

MOMENT ZAWARCIA UMOWY

11. Klient w Sklepie skgpolska.pl może:
1) złożyć ofertę kupna i tym samym zamówić produkt, za który następnie, po potwierdzeniu przez skgpolska.pl,zapłaci przy odbiorze osobistym – w przypadku zamówienia umowa sprzedaży zostanie zawarta podczas odbioru osobistego. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży podczas odbioru osobitego na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
2) złożyć ofertę kupna i tym samym zamówić produkt, a po potwierdzeniu oferty przez skgpolska.pl kupi (zamówi) wybrane Produkty tj. zawrze Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z zamówienia.

Po złożeniu przez Klienta oferty kupna Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu oferty kupna a tym samym zamówienia towaru
2. e-mail potwierdzający przyjęcie przez sklep oferty wysłanej przez Klienta oraz zawarcie umowy

PŁATNOŚCI

12. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania rezerwacji.
W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie oraz o znacznej wartości będziemy wnosili o zaliczkę.

REALIZACJA CZĘŚCIOWA ZAMÓWIENIA

13. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach skgpolska.pl, sklep może samodzielnie zdecydować o podziale rezerwacji na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu rezerwacji nie ulega zmianie.

GWARANCJA, SERWIS

14. Produkty posiadają gwarancję importera, obowiązującą na terenie Polski. Dane punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

W przypadku reklamacji z ustawy konsumenckiej należy skontaktować się z serwisem sprzedawcy poprzez
e-mail: info@chefone.pl , zostaną udzielone wszystkie wskazówki na temat postępowania reklamacyjnego.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: info@chefone.pl

Treść gwarancji sprzedawcy stanowi załącznik D do regulaminu (kliknij aby otworzyć).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

15. skgpolska.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

TRYB REKLAMACYJNY

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że skgpolska.pl. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez skgpolska.pl albo skgpolska.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni skgpolska.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi skgpolska.pl

W celu odesłania reklamacji na koszt Sklepu klient powinien skontaktować się poprzez adres
e-mail: info@chefone.pl w celu uzyskania dokładnych szczegółów na temat w/w wysyłki.

WARUNKI RĘKOJMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

17. Przedsiębiorca składa reklamację na ogólnych zasadach wymienionych w karcie gwarancyjnej.

ZWROT BEZ PODANIA PRZYCZYNY

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik A do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Odstąpienie od umowy przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Przesyłkę na własny koszt należy nadać na adres:
TERABAJT Mateusz Reszka
Krupniki 47
15-641 Krupniki

Pełne regulacje nt. Zwrotu znajdą Państwo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (załącznik C).

ZWROT ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w skgpolska.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą e-mail na adres info@chefone.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez skgpolska.pl dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu skgpolska.pl – TERABAJT Mateusz Reszka, Krupniki 47, 15-641 Krupniki.

CHARAKTER INFORMACYJNY OFERTY

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://chefone.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny (zgodnie z art. 71 k.c.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu skgpolska.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

PRZETWARZANIE DANYCH

21. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

22. Podane przez Klientów dane osobowe skgpolska.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr B do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w skgpolska.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w skgpolska.pl.

23. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.

ZAMIANA REGULAMINU

24. skgpolska.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach skgpolska.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez skgpolska.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że rezerwacje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

25. Klienci o zmianie zostaną poinformowani niezwłocznie. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z skgpolska.pl.

26. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

27. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez skgpolska.pl. w ramach skgpolska.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne, Klient ma możliwość wyboru sądu (miejscowość) wg. własnego uznania i wygody.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

     

gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda